20 veelvoorkomende misvattingen over hommels

Wist je dat hommels vaak onterecht worden gezien als nutteloze insecten die alleen maar kunnen steken en geen belangrijke rol spelen in het ecosysteem? Dit is een van de veelvoorkomende misvattingen over hommels die de ronde doen. Het is begrijpelijk dat je misschien voorzichtig bent in de buurt van deze zoemende beestjes, maar hommels zijn eigenlijk ontzettend nuttig voor de bestuiving van planten en gewassen. Door hun harige lichaam kunnen ze veel meer stuifmeel vervoeren dan bijen, waardoor ze essentieel zijn voor de voedselproductie en biodiversiteit. Dus de volgende keer dat je een hommel ziet, weet dan dat ze niet alleen vredig hun eigen ding doen, maar ook hard aan het werk zijn om onze natuur in stand te houden.

1. Hommels steken niet

Het is een veelvoorkomende misvatting dat hommels niet steken, maar in werkelijkheid kunnen hommels wel degelijk steken als ze zich bedreigd voelen. Het zijn echter geen agressieve insecten en zullen alleen steken als ze zich echt in het nauw gedreven voelen.

2. Hommels kunnen niet vliegen vanwege hun omvang

Ondanks hun grote omvang zijn hommels zeer capabele vliegers. Ze hebben krachtige vleugels die hen in staat stellen om met gemak van bloem naar bloem te vliegen op zoek naar nectar en pollen. Hun omvang weerhoudt hen er niet van om te vliegen.

3. Hommels produceren geen honing

In tegenstelling tot bijen produceren hommels inderdaad geen grote hoeveelheden honing. Ze slaan slechts kleine voorraden op om hun eigen kolonie te voeden, in plaats van de grote hoeveelheden honing die bijen produceren.

4. Hommels zijn agressieve insecten

Hoewel hommels kunnen steken als ze zich bedreigd voelen, zijn ze over het algemeen niet agressief en zullen ze niet zomaar aanvallen. Ze zijn voornamelijk gericht op hun taak van het verzamelen van voedsel en verzorgen van hun kolonie.

5. Hommels leven in grote kolonies zoals bijen

In tegenstelling tot bijen leven hommels meestal in kleine kolonies met slechts enkele tientallen tot enkele honderden individuen. Ze hebben geen complexe hiërarchie zoals bijen en de kolonie sterft meestal aan het einde van het seizoen, waarbij enkel de nieuwe koninginnen overwinteren.

6. Hommelsterfte is niet belangrijk voor het ecosysteem

Integendeel, hommelsterfte heeft een aanzienlijke impact op het ecosysteem. Hommels spelen een cruciale rol bij de bestuiving van planten, waaronder veel voedselgewassen. Een afname in het aantal hommels kan leiden tot verminderde gewasopbrengsten en verstoring van ecosystemen.

7. Hommels zien geen kleuren

Dit is een veelvoorkomende misvatting. Hommels kunnen wel degelijk kleuren zien, zij het op een andere manier dan mensen. Ze zijn vooral gevoelig voor blauw, paars en ultraviolet licht, waardoor ze bloemen met deze kleuren gemakkelijk kunnen vinden.

8. Alle hommels hebben een koningin

Niet alle hommels hebben een koningin. Sommige hommelsoorten, zoals de koekoekshommels, leven zonder een eigen koningin en leggen eieren in het nest van andere hommelsoorten. Deze eieren worden door de ‘gastheer’-hommels verzorgd.

9. Hommels zijn hetzelfde als bijen

Hoewel hommels en bijen allebei tot de familie van de bijen behoren, zijn het verschillende insecten. Hommels zijn over het algemeen groter en hariger dan bijen, en hebben andere foerageergewoonten. Ze hebben ook andere sociale structuren in hun kolonies.

10. Hommels leven maar een zomer

Hommels leven niet slechts één zomer. Een hommelkolonie begint in het voorjaar en de werksters blijven actief gedurende de zomer en soms zelfs tot in de vroege herfst. De nieuwe koninginnen en mannetjes worden aan het einde van het seizoen geproduceerd om de cyclus voort te zetten in het volgende jaar.

11. Hommels bouwen hun nesten altijd in de grond

Sommige mensen denken dat hommels hun nesten altijd onder de grond bouwen, maar dit is niet waar. Hommels kunnen hun nesten op verschillende plaatsen bouwen, zoals in verlaten muizenholen, in vogelhuisjes of zelfs in graszoden.

12. Hommels zijn niet belangrijk voor de bestuiving

Hommels spelen juist een essentiële rol bij de bestuiving van planten. Door van bloem naar bloem te gaan om nectar te verzamelen, dragen hommels stuifmeel over en helpen ze planten zich voort te planten.

13. De aanwezigheid van hommels is een teken van ongedierte

  • Hommels worden soms verward met wespen, maar hommels zijn niet agressief en steken alleen als ze zich bedreigd voelen. Ze zijn juist nuttig voor de natuur.
  • Als je hommels in de tuin ziet, hoef je niet meteen in paniek te raken. Ze zorgen juist voor bestuiving en helpen bij het in stand houden van een gezond ecosysteem.

14. Hommels gebruiken hun angel meerdere keren

In tegenstelling tot bijen kunnen hommels hun angel meerdere keren gebruiken. Als een hommel zich bedreigd voelt of zijn nest wil verdedigen, zal hij steken. Dit gebeurt echter zelden, tenzij je de hommel echt lastigvalt.

15. Hommels overleven de winter niet

Sommige hommelsoorten overleven inderdaad de winter niet, maar er zijn ook hommelsoorten die wel de winter overleven. Deze overwinterende hommels verstoppen zich op beschutte plekken en komen in het voorjaar weer tevoorschijn om een nieuwe kolonie te starten.

16. Hommels worden aangetrokken door zoete geuren

Hommels worden inderdaad aangetrokken door zoete geuren, maar dit betekent niet dat ze alleen hierop afkomen. Ze zijn voornamelijk op zoek naar nectar en stuifmeel, wat essentiële voedingsbronnen voor hen zijn.

17. Hommels zijn eenzame insecten

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn hommels geen eenzame insecten. Ze leven juist in kolonies, zij het kleiner dan bijen. Een hommelkolonie kan bestaan uit enkele tientallen tot honderden individuen, afhankelijk van de soort.

18. Hommels kunnen niet boven een bepaalde hoogte vliegen

Hommels zijn uitstekende vliegers en kunnen zeker boven bepaalde hoogtes vliegen. Hoewel ze wat minder wendbaar zijn dan bijen, zijn hommels in staat om op zoek te gaan naar voedsel op verschillende hoogtes, van bloemen in lage struiken tot bloemen in bomen.

19. Hommels zijn nutteloos als het om bevruchting van planten gaat

Hommels spelen een cruciale rol bij de bestuiving van planten. Door van bloem naar bloem te gaan op zoek naar voedsel, dragen hommels stuifmeel van de ene bloem naar de andere, waardoor planten vruchten en zaden kunnen produceren. Zonder hommels zouden veel plantensoorten moeite hebben om zich voort te planten.

20. Hommels doen niets dan van bloem naar bloem gaan

Hommels doen veel meer dan alleen van bloem naar bloem gaan. Naast het verzamelen van nectar en stuifmeel, zorgen hommels ook voor het broeden, voeden en beschermen van hun larven in het nest. Ze spelen een actieve rol in het ecosysteem en zijn essentieel voor het behoud van biodiversiteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *